Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki olgunluk düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çocukların akademik, bilişsel ve davranışsal becerilerini ölçer ve okula hazır olup…

Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri (ÖGBTE)

Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri (ÖGBTE), öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Bu envanter, çocuklardaki öğrenme güçlüğü belirtilerini belirlemek ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukları tespit etmek…

SCL-90 (Symptom Checklist-90)

SCL-90 (Symptom Checklist-90) veya Belirti Kontrol Listesi-90, psikiyatrik belirtileri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir özdeğerlendirme ölçeğidir. Bu test, bireylerin çeşitli psikiyatrik belirtiler yaşayıp yaşamadığını ve bu belirtilerin şiddetini değerlendirmek…

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, çocukların dil becerilerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu test, çocukların kelimeleri anlama ve ifade etme becerilerini ölçmek amacıyla resimlerle eşleştirdikleri bir…

Porteus Labirentleri Testi

Porteus Labirentleri, zekâyı ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çeşitli zorluk seviyelerine sahip labirentlerden oluşur ve katılımcının bu labirentleri çözme yeteneğini değerlendirir. Amaç: Porteus Labirentleri Zekâ Testi, katılımcının problem…

Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (CADÖ)

Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (CADÖ) Amaç: Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, çocuklardaki anksiyete ve depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, çocukların duygusal durumlarını anlamak ve uygun…

Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Testi (TAT), bireylerin kişilik özelliklerini, içsel düşüncelerini ve duygularını anlamak için kullanılan bir projektif testtir. TAT, kişinin resimlere bakarak hikayeler oluşturmasını isteyerek çalışır. Bu hikayeler, kişinin bilinçaltındaki duyguları,…

Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

Çocukların duygusal ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, çocukların duygusal durumlarını, benlik algılarını, sosyal ilişkilerini ve zihinsel yeteneklerini anlamak için kullanılır. Amaç: Goodenough-Harris Bir İnsan…

Kelime Söyleyiş Testi

Kelime Söyleyiş Testi, artikülasyon bozukluğunu ölçmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu test, çocuğun belirli sesleri, heceleri veya kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edip etmediğini değerlendirir. Genellikle çocuğun yaşına ve…

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Gesell Gelişim Figürleri Testi, çocukların bilişsel ve motor gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir gözlem testidir. Bu test, çocuğun çeşitli yaş dönemlerindeki motor becerilerini, sosyal etkileşim yeteneklerini, dil gelişimini ve genel…