Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Her grup için, bugün dahil son iki hafta içinde size uygun olan cümlenin yanındaki sayıyı yuvarlak içine alınız.