Floortime

Floortime, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için oyun ve etkileşim yoluyla çocuklarla bağ kurmayı amaçlar.Floortime, özellikle otizm spektrum…

EMDR Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), yani Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi, psikolojik travmaların ve stres kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. Psikolog Francine Shapiro tarafından 1980'lerin…

Şema Terapi

Şema terapi, bireylerin hayatlarının erken dönemlerinde oluşan ve yetişkinlik dönemlerinde devam eden zararlı düşünce ve davranış kalıplarını tanımaları ve değiştirmeleri için geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi, özellikle tekrar eden…

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, insanların düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyerek onlara daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yardımcı olan bir terapi türüdür. Bu terapide, insanların olumsuz düşünceleri üzerinde durulur…

Kum Tepsisi Terapisi

Kum tepsisi terapisi, bireylerin duygularını, düşüncelerini ve içsel çatışmalarını serbest ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyan etkileyici bir terapi yöntemidir. Bu terapide, genellikle bir tepsi dolusu ince kum…

Filial Terapi: Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Eğitimi

Filial Terapi Nedir? Filial terapi, aile içindeki bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi modelinde, Çocuk psikoloğu ebeveynlere çocuklarıyla terapötik etkileşimler kurma konusunda eğitim ve rehberlik sağlar. Terapi, oyun…

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygularını ifade etmelerine, travmaları işlemelerine ve çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir terapi yöntemidir. Çocuklar bazen duygularını kelimelerle ifade etmekte zorlanabilirler; işte burada…