ÖZGEÇMİŞ VE EĞİTİMLER

KLİNİK PSİKOLOG ELVAN ŞAHİN

Elvan ŞAHİN; Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında ve Üsküdar Üniversitesi’nde Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans programlarını bitirmiştir.

Fenerbahçe Kolejinde 13 yıl çalıştıktan sonra 3 sene Kadıköy Medicana Hastanesinde çalışmış, şu an Ankara’da kendi ofisinde çalışmaktadır.

 

Üye Olduğu Dernekler ve Kulüpler

Türk Psikologlar Derneği
EMDR Türkiye Derneği

TEST EĞİTİMLERİ

• Psikanalitik Psikopatoloji Ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri – Rorschach Ve Projektif Testler Derneği
• Rorschach ve TAT Yetişkin – Tevfika İKİZ
• Rorschach ve TAT Ergen– Bengi Pirim Düşgör
• CAT Çocuk Algı Testi
• Wisc IV Çocuklar için Zekâ Ölçeği – Türk Psikologlar Derneği
• Denver II Gelişim Testi -Türk Psikologlar Derneği
• Moxo – Dikkat Testi
• MMPI – Türk Psikologlar Derneği
• Otizm Tarama Ölçeği

Objektif Çocuk Testleri – Kim Psikoloji

• Bender Gestalt – Görsel Motor Algılama
• Benton – Görsel Bellek Testi
• Burdon – Dikkat Testi
• D2 – Dikkat Testi
• Frankfurter – Dikkat Testi
• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
• Catell 2-A – Zeka Testi
• Catell 3-A – Zeka Testi
• Gessel Gelişim Figürleri Testi
• Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz Testi
• Kelime Söyleyiş Testi
• Porteus Labirentleri – Zeka Testi
• Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

EĞİTİMLERİM

• Pedagojik Formasyon – Marmara Üniversitesi
• Aile Danışmanlığı – Üsküdar Üniversitesi

• Dinamik Psikoterapi – Doğan ŞAHİN
• Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi- Doğan ŞAHİN
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Çocuk Ergen) – Vahdet Görmez
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Yetişkin) – Hakan Türkçapar
• Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Kuramsal – Hakan Türkçapar
• Şema Terapi (Çocuk – Ergen)  – Dr. Christof LOOSE
• Şema Terapi (Yetişkin) – Alp KARAOSMANOĞLU
• Cinsel Terapi – Cised Cem KEÇE
• Çözüm Odaklı Danışmanlık – Nevin DÖLEK

• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Gelişimsel Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Filial Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Deneyimsel Oyun Terapisi I – Nilüfer Devecigil
• Kum Tepsisi Terapisi – Marshall Lyles

• Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi – Mücahit Öztürk
• Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi- Dr. Obengül Ejder – Nişantaşı Üniversitesi
• Yetişkin Psikoterapi Eğitimi – Cised Cem KEÇE

• Travma Odaklı Danışan Öyküsü, EMDR Terapi Planı, Vaka Formülasyonu – Pelin Öztaş
• EMDR I. ve II Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü – Emre Konuk
• EMDR I. Düzey Çocuk Ergen Eğitimi – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
• Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmalar ve EMDR – Derya Altınay
• Sınavlara Yönelik Performans Geliştirme Programı- Dr. Olcay Güner
• Somatik Deneyimleme – Dr. Sonia Gomes
• Gebelik ve EMDR – Prof. Dr. Önder Kavakçı
• EMDR ve Stabilizasyon – Ahmet Cemil Ölçer – Nalan Saban

• Gottman Çift Terapisi 1. Düzey – Psikoloji İstanbul
• Çift Terapisinde Psiko-Biyolojik Yaklaşım (PACT)  – Dr. Stan Tatkin
• Aile Evlilik ve Cinsel Terapi – Dr. Obengül Ejder – Nişantaşı Üniversitesi
• Temel Evlilik Terapisi – CİSED Cem KEÇE
• Temel Mindfulness Giriş – Doç. Dr. Bilge UZUN
• Rüya Terapisi – Rüya Enstitüsü Psk.Dan. Ali Rıza Duru
• Rüyalarla Psikoterapi ve Rüya Analizi – CİSED Cem KEÇE
• Transaksiyonel Analiz Eğitimi 101 ve 202 – CİSED Cem KEÇE

• Yeme Bozuklukları I ve II – Dr. Psk. Feyza BAYRAKTAR
• Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Tanı Değerlendirme ve Aile Tabanlı Terapi – Hakan Türkçapar – Hakan Öğütlü

•  Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı – Prof. Dr. Kültegin Ögel
•  Motivasyonel Görüşme – Prof. Dr. Kültegin Ögel
•  Bağımlılık ve Terapisi – Mükerrem GÜVEN
• Bağımlılıkta Şema Terapi Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Berna ERMİŞ, Psikiyatrist Dr. Şükran TELCİ