Klnk. Psikolog Elvan ŞAHİN

Çocuk ve Genç Psikoloğu

0553 126 25 01

Çocuklarda Gelişim Dönemleri ve İhtiyaçları

0 – 1 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, bebeklerin ana-baba ya da bakıcılarıyla güvenli bir bağ kurmalarının psikolojik gelişimleri için temel olduğunu savunur.

İhtiyaçlar: Bebekler, duyarlı ve tutarlı bakım veren bir yetişkinle güvenli bir bağ kurma ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, bebeklerinin ihtiyaçlarına hızlı ve tutarlı bir şekilde yanıt vermeleri, onlarla sık sık göz teması kurmaları ve onları sakinleştirmeye yönelik fiziksel yakınlık sağlamaları önerilir.

Eksiklik Durumları: Güvenli bağlanmanın oluşmaması, ileride kaygı bozuklukları gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.

Erikson – Güven Güvensizlik Dönemi

Teori: Erik Erikson, yaşamın ilk yılında çocuğun ana temel meselesinin “güven versus güvensizlik” olduğunu belirtir.

İhtiyaçlar: Bebekler, bakım verenlerinin güvenilir ve tahmin edilebilir olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Bebeklerin beslenme, temizlik ve uyku gibi temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması, onlara güven duygusu kazandırır.

Eksiklik Durumları: Güven duygusunun gelişmemesi, yetişkinlikte ilişkilerde güvensizlik ve bağlanma sorunlarına neden olabilir.

Freud – Oral Evre

Teori: Sigmund Freud’a göre, bebekler bu dönemde oral evrededir ve dünyayı ağızları aracılığıyla keşfederler.

İhtiyaçlar: Bebeklerin emme ve yeme gibi temel oral ihtiyaçları ön plandadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Bebeklerin beslenme saatlerinin düzenli olması ve emzirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.

Eksiklik Durumları: Oral ihtiyaçların yeterince karşılanmaması, ileride obsesif kompulsif bozukluk veya yeme bozuklukları riskini artırabilir.

Mahler – Otizm Normal

Teori: Margaret Mahler, bebeklerin bu dönemde “otizm normal” aşamasında olduklarını ve ana-baba ile bütünleşik olduklarını savunur.

İhtiyaçlar: Bebekler, çevrelerindeki dünya ile bütünleşik bir şekilde güvenli bir bağ kurma ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Bebeklerin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının duyarlı bir şekilde karşılanması, sağlıklı bir birey olarak gelişimlerine yardımcı olur.

Eksiklik Durumları: Bu dönemde yaşanan önemli eksiklikler, bağlanma ve ilişki sorunlarına yol açabilir.

Kernberg – Nesne İlişkileri Teorisi

Teori: Otto Kernberg, insanların başkalarıyla ilişkilerinin temellerinin çok erken yaşlarda atıldığını öne sürer.

İhtiyaçlar: Bebeklerin sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi için güvenli ve pozitif bir ilişki modeline ihtiyaçları vardır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin bebekleriyle olumlu ve destekleyici bir ilişki kurmaları teşvik edilir.

Eksiklik Durumları: İlişki modelindeki eksiklikler, daha sonra kişilerarası sorunlara ve duygusal bozukluklara yol açabilir.

Piaget – Bilişsel Gelişim

Teori: Jean Piaget, bebeklerin bu dönemde “duyusal-motor evre”de olduklarını ve nesnelerle etkileşim yoluyla dünyayı öğrendiklerini belirtir.

İhtiyaçlar: Bebeklerin çevrelerini keşfetmek için güvenli bir alan ve çeşitli uyaranlara erişim ihtiyacı vardır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Bebeklere farklı dokular, şekiller ve sesler içeren oyuncaklar sunmak, bilişsel gelişimlerini destekler.

Eksiklik Durumları: Yeterli uyaranın olmaması, bilişsel gelişimde gecikmelere neden olabilir.

Kohlberg – Ahlaki Gelişim

Teori: Lawrence Kohlberg, ahlaki gelişimin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu ve çok erken yaşlarda başladığını vurgular.

İhtiyaçlar: Bu dönemde ahlaki gelişim için doğrudan bir gereklilikten ziyade, güvenli ve destekleyici bir ortam önemlidir.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin adil ve tutarlı davranışları, çocuğun ahlaki kavrayışının temellerini atabilir.

Eksiklik Durumları: Ebeveyn tutarlılığının eksikliği, ileride ahlaki karar verme süreçlerinde zorluklara neden olabilir.

Bu dönemde sağlıklı gelişim için yapılanlar kadar yapılmaması gerekenler de önemlidir. Bebeklerin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ihmal edilmesi, ileride çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlara zemin hazırlayabilir.

1 – 2 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, çocukların bu yaşlarda da güvenli bağlanmanın sürdürülmesinin önemini vurgular.

İhtiyaçlar: Çocuklar, güvenilir ve tutarlı bir ilişki içinde olmaya devam etmeye ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocuğun keşfetme çabalarını desteklemeleri ve onları güvende tutarken bağımsızlık geliştirmelerine izin vermeleri önerilir.

Eksiklik Durumları: Bağlanma güvenliği sağlanamazsa, çocuklarda ayrılık anksiyetesi veya sosyal çekingenlik görülebilir.

Erikson – Özerklik vs. Utanç ve Şüphe

Teori: Erik Erikson, bu yaş grubunu “özerklik versus utanç ve şüphe” aşaması olarak tanımlar. İhtiyaçlar: Çocuklar, bağımsızlık ve öz kontrol becerilerini geliştirmek için fırsatlara ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocukların kendi başlarına yemek yemeleri, giyinmeleri gibi aktiviteleri teşvik etmeleri faydalıdır.

Eksiklik Durumları: Çocuklara gereğinden fazla kısıtlama veya eleştiri uygulanırsa, özgüven eksikliği ve utanç duyguları gelişebilir.

Freud – Anal Evre

Teori: Freud, bu dönemi çocukların anal evresi olarak adlandırır ve tuvalet eğitiminin merkezde olduğunu belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, tuvalet alışkanlıkları konusunda kontrol kazanmaya çalışır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Sabırlı ve teşvik edici bir tutumla tuvalet eğitimi vermek önemlidir.

Eksiklik Durumları: Eğer tuvalet eğitimi sırasında çok sert veya çok katı davranılırsa, çocuklarda takıntılı veya düzensiz davranışlar ortaya çıkabilir.

Mahler – Bireyselleşme ve Yeniden Yakınlaşma

Teori: Margaret Mahler, bu dönemi bireyselleşme ve yeniden yakınlaşma dönemi olarak tanımlar. İhtiyaçlar: Çocuklar, hem bağımsızlık geliştirmek hem de ebeveynleriyle güçlü bağlarını sürdürmek ihtiyacındadır. Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocuğun keşfetme isteğini desteklemeleri ve gerektiğinde güvenli bir sığınak olmaları önerilir. Eksiklik Durumları: Ebeveyn desteğinin yetersiz olması, çocuğun güvensizlik ve bağımlılık sorunları yaşamasına neden olabilir.

Piaget – Duyusal-Motor ve Önoperasyonel Evre

Teori: Jean Piaget, çocukların bu yaşlarda hala duyusal-motor evrede olduğunu ve önoperasyonel düşünceye geçiş yaptıklarını belirtir. İhtiyaçlar: Çocuklar, nesnelerin kalıcılığını anlamaya başlar ve sembolik oyunlar oynamaya ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocukların hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirecek oyunlar sunmaları önemlidir. Eksiklik Durumları: Yeterli zihinsel ve dil gelişimi fırsatları sağlanmazsa, çocuklarda öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilir.

Kohlberg – Ahlaki Gelişim

Teori: Lawrence Kohlberg, ahlaki gelişimin bu dönemde basit ceza ve ödül kavramlarıyla şekillendiğini vurgular.

İhtiyaçlar: Çocuklar, doğru ve yanlış kavramlarını basit terimlerle anlamaya başlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, ahlaki değerler ve sosyal kurallar hakkında basit açıklamalar yapması faydalıdır.

Eksiklik Durumları: Ebeveynlerin tutarsız veya anlaşılması güç kurallar koymaları, çocukların ahlaki anlayışının gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Bu dönemde çocukların sağlıklı gelişimi için yapılanlar kadar, onlara gereken özgürlüğü ve desteği sağlamak da büyük önem taşır. Ebeveynlerin duyarlı ve destekleyici tutumları, çocukların bu kritik dönemde sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

2-3 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, güvenli bağlanmanın devam ettiği ve çocuğun keşiflerini artırdığı bir dönem olarak görür.

İhtiyaçlar: Çocuklar, bağımsızlık kazanırken güvenli bir üs olarak ebeveynlerine ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocukların keşiflerine izin verirken destekleyici ve koruyucu olmaları önemlidir.

Eksiklik Durumları: Güvenli bir bağlanma ortamının olmaması, çocuklarda kaygı ve bağımlılık problemlerine yol açabilir.

Erikson – Özerklik vs. Utanç ve Şüphe

Teori: Erik Erikson, çocukların bu dönemde özerklik kazanma çabası içinde olduklarını ve başarısızlık durumunda utanç duyguları yaşayabileceklerini belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, kendi başlarına karar verme ve eylemlerde bulunma fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocukların kendi kararlarını almasına ve basit görevleri kendi başlarına yapmasına izin vermeleri gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Çocuğun bağımsızlık kazanmasına izin verilmemesi, ileride özgüven eksikliği ve bağımlılık sorunlarına neden olabilir.

Freud – Anal Evre

Teori: Freud, bu dönemde çocukların tuvalet eğitimi gibi kontrol gerektiren durumlarla karşı karşıya kaldıklarını söyler.

İhtiyaçlar: Çocuklar, fiziksel ve duygusal kontrol becerilerini geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Sabırlı ve destekleyici bir tuvalet eğitimi süreci, çocukların bu kontrol becerilerini kazanmalarına yardımcı olur.

Eksiklik Durumları: Aşırı baskıcı veya cezalandırıcı tuvalet eğitimi, ileride obsesif kompulsif bozukluk gibi sorunlara zemin hazırlayabilir.

Mahler – Bireyselleşme ve Yeniden Yakınlaşma

Teori: Margaret Mahler, çocukların bu dönemde bireyselleşme sürecine devam ettiklerini ve zaman zaman ebeveynlerine duydukları ihtiyacın arttığını gözlemlemiştir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, bağımsızlık kazanırken aynı zamanda güvenli ve destekleyici ebeveynlere ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Çocukların hem bağımsızlık geliştirmelerine izin vermek hem de onları zor zamanlarında desteklemek esastır.

Eksiklik Durumları: Yeterli destek ve güvenli bağlanma sağlanmadığında, çocuklarda güvensizlik ve kaygı bozuklukları gelişebilir.

Piaget – Önoperasyonel Evre

Teori: Jean Piaget, çocukların bu dönemde sembolik düşünmeye başladıklarını ve nesneler arası ilişkileri kurmaya çalıştıklarını söyler.

İhtiyaçlar: Çocuklar, oyun yoluyla dünyayı anlama ve çeşitli nesneler arasındaki ilişkileri keşfetme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Çocukların hayal güçlerini ve düşünsel yeteneklerini geliştirecek oyunlar ve aktiviteler sunmak önemlidir.

Eksiklik Durumları: Yeterli zihinsel uyaranın sağlanmaması, çocukların bilişsel gelişiminde gecikmelere neden olabilir.

Kohlberg – Ahlaki Gelişim

Teori: Lawrence Kohlberg, çocukların bu dönemde ahlaki kavramlarını daha da geliştirdiğini belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, doğru ve yanlış arasında ayrım yapmayı öğrenir.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve çevrenin, çocuklara basit ahlaki kavramları öğretmeleri ve model olmaları gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Ahlaki gelişimdeki eksiklikler, çocuğun sosyal uyum sorunları yaşamasına yol açabilir.

Bu dönemde çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri için sağlanan destek kadar, onlara uygun özgürlüklerin verilmesi de büyük önem taşır. Ebeveynlerin, çocuklarının bağımsızlık kazanmalarını teşvik edici ve destekleyici bir tutum sergilemeleri, sağlıklı bir gelişim için kritik rol oynar.

3- 6 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, çocukların bağlanma kalıplarının bu yaşlarda da önemli olduğunu vurgular. Çocuklar, daha geniş sosyal çevrelerle etkileşim kurarken güvenli bağlanmanın avantajlarını taşır.

İhtiyaçlar: Çocuklar, sosyal çevreleri genişlerken güvenli bağlarını sürdürmeye ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için onları teşvik etmeleri ve sosyal ortamlara katılmalarını sağlamaları önerilir.

Eksiklik Durumları: Güvenli bağlanma eksikliği, çocukların sosyal çekingenlik veya kaygı gibi sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Erikson – Girişimcilik vs. Suçluluk

Teori: Erik Erikson, bu dönemi “girişimcilik versus suçluluk” olarak adlandırır ve çocukların aktif olarak çevrelerini keşfetmeye çalıştıkları bir zaman olarak tanımlar.

İhtiyaçlar: Çocuklar, yeni beceriler edinme ve başarıya ulaşma fırsatlarına ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Çocukların çeşitli aktivitelerde bulunmalarına ve hatalarından öğrenmelerine izin vermek gerekir.

Eksiklik Durumları: Başarı elde etme fırsatlarının kısıtlanması, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine ve suçluluk duygularına neden olabilir.

Freud – Falik Evre

Teori: Freud’a göre, çocuklar bu dönemde özellikle cinsiyet kimliklerini ve aile içindeki rollerini anlamaya çalışır.

İhtiyaçlar: Çocuklar, cinsiyet rolleri ve aile dinamikleri hakkında bilgi edinme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin, cinsiyet rolleri ve aile ilişkileri hakkında açık ve destekleyici tartışmalar sağlamaları önemlidir.

Eksiklik Durumları: Cinsiyet ve aile rolleri hakkında sağlıklı bir anlayış geliştirememek, ileride kimlik sorunlarına yol açabilir.

Piaget – Önoperasyonel Evre

Teori: Jean Piaget, çocukların bu yaşlarda somut olmayan kavramları anlamakta güçlük çektiklerini belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, dünyayı anlamak ve çeşitli kavramları kavrayabilmek için somut örnekler ve deneyimler ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, öğrenmeyi somut oyunlar ve görsel yardımcılarla desteklemeleri önerilir.

Eksiklik Durumları: Yeterli öğretici desteğin olmaması, çocukların bilişsel gelişimlerinde gecikmelere yol açabilir.

Kohlberg – Ahlaki Gelişim

Teori: Lawrence Kohlberg, çocukların bu dönemde temel ahlaki kavramları anlamaya başladıklarını ve doğru ile yanlış arasındaki farkı öğrendiklerini vurgular.

İhtiyaçlar: Çocuklar, ahlaki değerler ve sosyal kurallar hakkında bilgi edinmeye ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Çocuklara ahlaki değerleri öğretmek ve doğru davranışları pekiştirmek için ebeveynlerin model olmaları gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Ahlaki değerlerin yetersiz öğretilmesi, çocukların sosyal uyum problemleri yaşamasına neden olabilir.

Bu yaş döneminde çocuklar, bağımsızlık kazanma, sosyal ilişkiler kurma ve çevrelerini anlama konusunda büyük adımlar atarlar. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu süreçte çocukları desteklemeleri, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

6 -11 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, çocukların güvenli bağlanma modellerinin sosyal ilişkilerinde ve okul başarısında önemli bir rol oynadığını belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, güvenli bağlanma temelli bir destek sistemiyle sosyal ve akademik riskleri almaya teşvik edilir.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocukların yeni deneyimlere açık olmalarını desteklemeleri ve onları cesaretlendirmeleri önerilir.

Eksiklik Durumları: Güvenli bağlanma eksikliği, çocuklarda sosyal çekingenlik veya okulda uyum problemleri gibi sorunlara yol açabilir.

Erikson – Çalışkanlık vs. Aşağılık

Teori: Erik Erikson, bu dönemi “çalışkanlık versus aşağılık” evresi olarak adlandırır ve çocukların yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme ihtiyacını vurgular.

İhtiyaçlar: Çocuklar, başarı hissini tatmin edici şekilde deneyimlemeye ve yeni beceriler kazanmaya ihtiyaç duyarlar.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocukların çabalarını tanıyıp ödüllendirmeleri, başarılarını desteklemeleri gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Yetersiz destek ve tanınma, çocuklarda aşağılık duygularına ve motivasyon eksikliğine neden olabilir.

Piaget – Somut İşlem Evresi

Teori: Jean Piaget, bu yaşlarda çocukların somut işlem evresine girdiğini ve somut nesnelerle mantıklı düşünebildiklerini belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, somut kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Eğitimcilerin ve ebeveynlerin, matematik ve bilim gibi somut düşünmeyi gerektiren alanlarda çocuklara destek olmaları önerilir.

Eksiklik Durumları: Yeterli eğitim ve zihinsel teşvik sağlanmadığında, çocukların akademik ve bilişsel gelişimi olumsuz etkilenebilir.

Kohlberg – Ahlaki Gelişim

Teori: Lawrence Kohlberg, çocukların bu dönemde “iyi çocuk” aşamasında olduklarını ve davranışlarını onay almak için şekillendirdiklerini belirtir.

İhtiyaçlar: Çocuklar, doğru ve yanlışı ayırt etme ve toplumsal kurallara uyum sağlama ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve eğitimcilerin, çocuklara ahlaki değerler ve toplumsal normlar konusunda rehberlik etmeleri gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Ahlaki değerlerin yetersiz öğretilmesi, çocukların toplumsal uyum sorunları yaşamasına neden olabilir.

Bu yaş döneminde çocuklar, kendilerini keşfetme ve yeteneklerini geliştirme konusunda büyük adımlar atarlar. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu süreçte çocukları desteklemeleri, onların sosyal, akademik ve duygusal olarak sağlıklı gelişmelerine yardımcı olur.

11– 18 YAŞ

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, ergenlerin hâlâ güvenli bağlanma ihtiyacı içinde olduğunu ve bu bağların yeni ilişkiler kurmalarına yardımcı olduğunu belirtir.

İhtiyaçlar: Ergenler, güvenli bağlanma temellerine dayanarak yeni ve bağımsız ilişkiler geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamaları ve desteklemeleri önemlidir.

Eksiklik Durumları: Güvenli bağlanma eksikliği, ergenlerde sosyal ve duygusal sorunlara yol açabilir.

Erikson – Kimlik vs. Rol Kargaşası

Teori: Erik Erikson, bu dönemi “kimlik versus rol kargaşası” olarak tanımlar ve ergenlerin kimliklerini oluşturdukları bir süreç olarak görür.

İhtiyaçlar: Ergenler, kendi değerleri ve inançları doğrultusunda bir kimlik geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, ergenlerin farklı kimlikler denemelerine ve kendi benliklerini keşfetmelerine olanak sağlamaları gerekmektedir.

Eksiklik Durumları: Kimlik geliştirme sürecinde yetersiz destek, ergenlerde rol kargaşası ve belirsizlik hissine neden olabilir.

Piaget – Formal İşlem Evresi

Teori: Jean Piaget, ergenlerin formal işlem evresine girdiğini ve soyut düşünme yeteneği kazandıklarını belirtir.

İhtiyaçlar: Ergenler, karmaşık ve soyut kavramları anlayabilme ve kullanabilme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Eğitimcilerin ve ebeveynlerin, eleştirel düşünme becerileri ve problem çözme yöntemleri konusunda ergenlere yardımcı olmaları önerilir.

Eksiklik Durumları: Yeterli zihinsel teşvik ve destek sağlanmadığında, ergenlerin bilişsel gelişimleri olumsuz etkilenebilir.

Kohlberg – Post-konvansiyonel Ahlak

Teori: Lawrence Kohlberg, ergenlerin bu dönemde kişisel ahlak anlayışlarına ulaşabilecekleri post-konvansiyonel evreye ilerleyebileceklerini öne sürer.

İhtiyaçlar: Ergenler, toplumun genel değerlerinden bağımsız bir şekilde kendi ahlaki değerlerini geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, etik tartışmalar ve ahlaki değerlendirme fırsatları sunarak ergenlerin bu alandaki gelişimini desteklemeleri önemlidir.

Eksiklik Durumları: Ahlaki değerlerin yetersiz gelişimi, ergenlerin sosyal uyum sorunları yaşamasına ve yanlış kararlar almasına neden olabilir.

Bu yaş döneminde ergenler, kimliklerini keşfetme, bağımsızlık kazanma ve toplum içinde yerlerini bulma gibi karmaşık süreçlerden geçerler. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin destekleyici, anlayışlı ve açık iletişim kurmaları, ergenlerin bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olur.

18 -24 YAŞ

18-24 yaş arası, genç yetişkinlik olarak bilinen bir dönemdir ve bireylerin eğitim, kariyer, sosyal ilişkiler ve kişisel kimlik alanlarında önemli kararlar aldıkları bir süreçtir. Bu yaş aralığı, bağımsızlık, kendi benliklerini tam anlamıyla keşfetme ve yetişkin rollerine geçiş yapma sürecidir.

Bowlby – Bağlanma Teorisi

Teori: John Bowlby, yetişkin bağlanma stillerinin, genç yetişkinlerin romantik ilişkiler ve dostluklar kurma biçimlerini etkilediğini vurgular.

İhtiyaçlar: Genç yetişkinler, duygusal destek sağlayan ve güvenli bağlanmayı teşvik eden ilişkiler geliştirme ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmek için kişisel farkındalık ve bağlanma stilleri hakkında bilinçlenme önerilir.

Eksiklik Durumları: Güvensiz bağlanma stilleri, genç yetişkinlerin ilişkilerinde güvensizlik ve bağlanma sorunları yaşamasına neden olabilir.

Erikson – Yakınlık vs. İzolasyon

Teori: Erik Erikson, bu dönemi “yakınlık versus izolasyon” olarak tanımlar ve genç yetişkinlerin romantik ilişkilerde ve sosyal çevrelerinde yakınlık kurma ihtiyacını vurgular.

İhtiyaçlar: Genç yetişkinler, anlamlı ve yakın ilişkiler kurma ihtiyacındadır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Sosyal becerileri ve empati yeteneklerini geliştirmek, sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Eksiklik Durumları: Yeterli sosyal destek ve yakınlık olmadan, genç yetişkinler izolasyon ve yalnızlık hissi yaşayabilirler.

Piaget – Formal İşlem Evresi

Teori: Jean Piaget, genç yetişkinlerin zaten gelişmiş soyut düşünme yeteneklerine sahip olduğunu ve bu yeteneklerini karmaşık düşünce ve problem çözme süreçlerinde kullanmaya devam ettiklerini belirtir.

 İhtiyaçlar: Karmaşık düşünce ve analitik becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Akademik ve profesyonel ortamlarda eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini pekiştirmek için fırsatlar yaratılmalıdır.

Eksiklik Durumları: Yeterli zihinsel ve akademik teşvik olmaması, kariyer ve eğitimde zorluklara neden olabilir.

Kohlberg – Post-konvansiyonel Ahlak

Teori: Lawrence Kohlberg, genç yetişkinlerin kendi ahlaki değerlerini geliştirip uygulamaya başladıklarını, toplumun genel normlarını sorgulayabilecekleri bir evrede olduklarını belirtir.

İhtiyaçlar: Kişisel ve toplumsal ahlaki değerlerin geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacı vardır.

Sağlıklı Gelişim İçin Öneriler: Ahlaki ve etik değerlerin gelişimi için tartışma ve fikir alışverişi yapacak ortamlar sağlanmalıdır.

Eksiklik Durumları: Ahlaki ve etik değerlerin yetersiz gelişimi, genç yetişkinlerin sosyal ve profesyonel yaşamlarında karşılaşabileceği etik zorluklarla başa çıkmada güçlük yaşamalarına neden olabilir.

Bu dönemde, genç yetişkinlerin hem bağımsızlık kazanmaları hem de yakın ve destekleyici ilişkiler kurmaları önemlidir. Kendi kimliklerini ve yaşam yollarını keşfetmelerine yardımcı olacak destekleyici bir çevre, bu geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

error:Bu sitedeki materyallerin hiçbiri izinsiz kopaylanamaz.