Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme (sensory integration), beynin çeşitli duyusal girdileri (görme, işitme, dokunma, koku, tat, vücut pozisyonu ve hareket) işleyip birleştirerek, bir kişinin çevresine uyum sağlamasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan bir süreçtir.…

Ergoterapi

Ergoterapinin Temel Hedefleri Bağımsızlık: Ergoterapi, bireylerin günlük işlerini kendileri yapabilmeleri için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, kişisel bakım, ev işleri, çalışma ve boş zaman aktivitelerini kapsar. Rehabilitasyon: Kazalar, hastalıklar…

Çocuk Gelişiminde Önemli Yer Tutan Gelişim Basamakları

Çocuk gelişimi, çeşitli alanlarda gerçekleşen karmaşık bir süreçtir ve her bir gelişim alanı, çocuğun sağlıklı büyüme ve öğrenme kapasitesi için kritik öneme sahiptir. İşte çocuk gelişiminin önemli yer tutan beş…

Çocuklarda Kaka Tutma

Okul öncesi dönemde kaka tutma sorunu, çocukların çeşitli nedenlerle dışkılarını bilinçli veya bilinçsiz olarak tutmaları ve düzenli olarak tuvalete gitmeyi reddetmeleri durumudur. Bu durum, genellikle tuvalet eğitimi sürecinde ya da…

Çocuklarda Fiziksel Gelişim

Çocukların fiziksel gelişimi, doğumdan ergenliğe kadar olan süreçte bir dizi evreden geçer. Her evrede, çocukların bedensel kapasiteleri ve motor becerileri önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bu yazıda, çocukların yaş dönemlerine göre…

Çocuklarda Yemek Sorunları

Yemek yeme davranışları, çocukların sağlık ve gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Ancak farklı yaşlarda çeşitli yemek sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bu yazıda, 0-18 yaş arası çocuklarda görülen yemek sorunlarını ve bu sorunlara…

Çocuklarda Uyku Sorunları

Uyku, çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için temel bir ihtiyaçtır. Ancak, yaşlarına göre değişen çeşitli uyku sorunları ile karşılaşabilirler. Aşağıda, farklı yaş grupları için önerilen uyku sorunları çözümlerini bulabilirsiniz.…