Klnk. Psikolog Elvan ŞAHİN

Çocuk ve Genç Psikoloğu

0553 126 25 01

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu envanter, 0-6 yaş arası çocukların motor,…

Oyun ve Bilgisayar Bağımlılığı

Çocuk ve ergenlerde oyun ve bilgisayar bağımlılığı, dijital cihazların ve internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucu gelişen, sosyal, akademik ve…

WISC-IV Zeka Ölçeği

WISC-IV, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği'nin dördüncü versiyonudur. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için yaygın…

Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocukların dil gelişimi, doğumdan itibaren başlayarak ergenlik dönemine kadar devam eden kompleks bir süreçtir. Dil becerileri, çocukların iletişim kurma, öğrenme…

Çocuklarda Sosyal Beceriler

Sosyal beceriler, çocukların arkadaş edinme, iletişim kurma ve çatışmaları çözme yeteneği gibi günlük etkileşimlerde başarılı olmalarını sağlayan önemli yeteneklerdir. Bu…

Floortime

Floortime, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için oyun…

Çocuklar için Mindfulness

Çocuklar için mindfulness (farkındalık) uygulamaları, onların dikkatlerini geliştirmek, duygusal reaktivitelerini azaltmak ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çocuklar…

Uygun Ücretli Danışmanlık

Danışmanlık ofisimde benim ve diğer meslektaşlarımın, maddi durumu iyi olmadığı için indirim talep eden, danışmanlığa ihtiyacı olan aileler ve çocuklar için…

Zihinsel İşlemleme

Zihinsel işlemleme, bilgilerin algılanması, işlenmesi ve tepki verilmesi süreçlerini içerir. Bu süreç, dikkat, algılama, hafıza ve düşünme gibi bilişsel işlevlerin…

Ebeveyn – Çocuk Etkinlikleri

3-7 yaş arası çocukların duygusal ve sosyal gelişimleri, ebeveynleriyle kurdukları ilişkilerle büyük ölçüde şekillenir. Anne-oğul, anne-kız, baba-oğul ve baba-kız arasındaki…

Çocuklarda Saldırgan Davranışlar

Çocuklarda tükürme, vurma ve benzeri saldırgan davranışlar, ebeveynler ve eğitimciler için zorlayıcı durumlar arasında yer alır. Bu davranışlar, çocuğun duygusal…

Oyun Terapileri Görüşmeleri

Hangi Oyun terapisi çeşidinin kullanılacağı, gelinen şikâyete, çocuğun ve ailenin ihtiyacına, çocuğun mizacına ve psikolojik olgunluğuna göre çocuk psikoloğu tarafından…

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Çocuk ve ergenlerde görülen nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB, dikkat süresinin kısalığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsel davranışlarla karakterize edilir. Bu durum,…

Porteus Labirentleri Testi

Porteus Labirentleri, zekâyı ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çeşitli zorluk seviyelerine sahip labirentlerden oluşur ve katılımcının bu labirentleri…

Filial Terapi: Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Eğitimi

Filial Terapi Nedir? Filial terapi, aile içindeki bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi modelinde, Çocuk psikoloğu ebeveynlere çocuklarıyla…

error:Bu sitedeki materyallerin hiçbiri izinsiz kopaylanamaz.