ebeveynlik-turleri.
Ebeveynlik Türleri

Otoriter Ebeveynlik (Authoritarian Parenting) Tanım: Katı kurallar koyan ve itaat bekleyen ebeveynlik tarzıdır. Özellikler: Yüksek Beklentiler: Ebeveynler çocuklarından yüksek başarı ve disiplin bekler. Düşük Hoşgörü: Duygusal sıcaklık ve destek eksikliği;…

Çocuk ve Gençlerde Yalan

3-6 Yaş Çocuklarında Yalan söyleme genellikle bilişsel ve sosyal gelişimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu dönemde çocuklar sembolik düşünmeyi öğrenirler ve hayal gücü çok aktiftir. Gerçek ve fantezi arasındaki…

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme (sensory integration), beynin çeşitli duyusal girdileri (görme, işitme, dokunma, koku, tat, vücut pozisyonu ve hareket) işleyip birleştirerek, bir kişinin çevresine uyum sağlamasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan bir süreçtir.…

Çocuk Gelişiminde Önemli Yer Tutan Gelişim Basamakları

Çocuk gelişimi, çeşitli alanlarda gerçekleşen karmaşık bir süreçtir ve her bir gelişim alanı, çocuğun sağlıklı büyüme ve öğrenme kapasitesi için kritik öneme sahiptir. İşte çocuk gelişiminin önemli yer tutan beş…

Çocuklarda Gelişim Dönemleri ve İhtiyaçları

0 – 1 YAŞ Bowlby - Bağlanma Teorisi Teori: John Bowlby, bebeklerin ana-baba ya da bakıcılarıyla güvenli bir bağ kurmalarının psikolojik gelişimleri için temel olduğunu savunur. İhtiyaçlar: Bebekler, duyarlı ve…

Dikkat Dağınıklığı

Dikkat Eksikliği, çocukların ve gençlerin odaklanma yeteneklerini sürdürmede güçlük çektikleri, kolayca dikkatlerinin dağıldığı ve görevlere başlama veya tamamlamada zorluk yaşadıkları bir durumdur. Bu durum, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)…

Algısal Akıl Yürütme ve Organizasyon

Algısal Akıl Yürütme: Algısal akıl yürütme, görsel ve mekansal bilgileri kullanarak problemleri çözme yeteneğidir. Bu yetenek, çevreden gelen görsel bilgileri anlamlandırma, sınıflandırma ve bu bilgiler üzerinden mantıklı sonuçlar çıkarma kapasitesini…

Sözel Kavrama Becerisi

Sözel kavrama becerisi, bir kişinin sözlü ifadeleri anlama, kelimeler arasında ilişki kurma, mantıksal düşünme ve kavram oluşturma yeteneğidir. Sözel kavrama becerisi, genellikle sözel zeka olarak adlandırılır ve WISC-IV gibi testlerde…

Kısa Süreli İşitsel Bellek

Kısa süreli işitsel bellek, duyduğumuz bilgileri kısa bir süre için hafızada tutma yeteneğidir. Bu bellek türü, sözlü talimatları, bir konuşma sırasında duyulanları veya bir telefon konuşması yaparken alınan bilgileri geçici…

Zihinsel İşlemleme

Zihinsel işlemleme, bilgilerin algılanması, işlenmesi ve tepki verilmesi süreçlerini içerir. Bu süreç, dikkat, algılama, hafıza ve düşünme gibi bilişsel işlevlerin hepsini kapsar. Temel olarak, gördüğümüz, işittiğimiz veya hissettiğimiz bilgileri nasıl…